PHẦN MỀM BX-LEDSHOW

Phần mềm BX ledshow là phần mềm điều cho các dòng BX ledshow cổng com và usb của BX như :  BX5A0, 5A1, 5A3, 5U0, 5U1, 5U3, 5E1, 5E2   ............

Phần mềm tiện ích , dễ dàng sử dụng với những tính năng đa dạng phong phú, các bạn có thể download phần mềm tại link dưới đây :

BX ledshow 2012

BX ledshow 2014

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!