Phần mềm led BX ledshow

Phần mềm BX ledshow  điều khiển cho các dòng BX ledshow cổng com và usb của BX như :  BX5A0, 5A1, 5A3...

Các bạn dowload tại đây :

 

BX ledshow 2012

BX ledshow 2014

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!