Pha Đèn LED

Pha led chiếu sáng 10w

Pha led chiếu sáng 20w

Pha led chiếu sáng 30w

Pha led chiếu sáng 50w

Pha led chiếu sáng 100w

Pha led chiếu sáng 150w

Pha led chiếu sáng 200w

 

 1. Pha led 10w

  Giá cũ: 190.000₫

  Giá khuyến mại 110.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 10W...Xem thêm

 2. Pha led 20w

  Giá cũ: 250.000₫

  Giá khuyến mại 180.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 20W...Xem thêm

 3. Pha led 30w

  Giá cũ: 250.000₫

  Giá khuyến mại 220.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC ...Xem thêm

 4. Pha led 50w

  Giá cũ: 450.000₫

  Giá khuyến mại 250.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC ...Xem thêm

 5. Pha led 100w

  Giá cũ: 800.000₫

  Giá khuyến mại 450.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC ...Xem thêm