Pha Đèn LED

Pha led chiếu sáng 10w

Pha led chiếu sáng 20w

Pha led chiếu sáng 30w

Pha led chiếu sáng 50w

Pha led chiếu sáng 100w

Pha led chiếu sáng 150w

Pha led chiếu sáng 200w

 

 1. Pha led 10w

  Giá cũ: 190.000₫

  Giá khuyến mại 140.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 10W...Xem thêm

 2. Pha led 20w

  Giá cũ: 250.000₫

  Giá khuyến mại 160.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 20W...Xem thêm

 3. Pha led 30w

  Giá cũ: 250.000₫

  Giá khuyến mại 220.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 30W...Xem thêm

 4. Pha led 50w

  Giá cũ: 350.000₫

  Giá khuyến mại 290.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 30W...Xem thêm

 5. Pha led 100w

  Giá cũ: 1.200.000₫

  Giá khuyến mại 480.000₫

  Dùng chiêu sáng cho sân vườn, chiêu sáng trang trí.. Điên áp : 220vAC Công suất 100...Xem thêm