LED HẮT CHỮ

LED HẮT HAY GỌI LÀ LED THANH 3 BÓNG,LED THANH  4 BÓNG , LED THANH 2 BÓNG HAY NHỮNG LOẠI 1 MÉT. DÙNG CHỦ YẾU HẮT SÁNG CHỮ NỔI, BIỂN BẠT, BIỂN QUẢNG CÁO MICA, ....

VỚI ĐỘ BỀN CAO VÀ ĐỘ SÁNG ĐẸP LED THANH HẮT DDUOCJ SỬ DỤNG RẤT NHIỀU TRANG TRÍ BIỂN QUẢNG CÁO, TRANG TRÍ TÒA NHÀ CHO HIỆU ỨNG ĐẸP MẮT VÀ ĐỘ SÁNG HOÀN MỸ.

LED HẮT CHỮ BAO GỒM NHIỀU LOẠI MẮT BÓNG NHƯ : LED THANH 3 BÓNG  5054,LED THANH 3 BÓNG  5050,LED THANH 3 BÓNG  7512,LED THA0NH 3 BÓNG  5730, LED THANH 3 BÓNG  5630, LED THANH 3 BÓNG  7020,LED THANH 3 BÓNG  3609, LED THANH 3 BÓNG  4512, LED HẮT 1METS,  TÙY THEO TÊN GỌI MẮT BÓNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA BÓNG 

 

 1. LED THANH 3 BÓNG SAMSUNG

  Giá cũ: 8.000₫

  Giá khuyến mại 5.500₫

 2. LED THANH 3 BÓNG NGOÀI TRỜI

  Giá cũ: 4.500₫

  Giá khuyến mại 3.200₫

 3. LED THANH 3 BÓNG 7512 MẮT BÓNG 5054

  Giá cũ: 2.200₫

  Giá khuyến mại 1.350₫

  LED HẮT 3 BÓNG 5054 - 7512 Kích thước : 75 X 12MM ...Xem thêm

 4. LED HẮT THANH 2 BÓNG 2607

  Giá cũ: 2.000₫

  Giá khuyến mại 1.650₫

  LED HẮT THANH 2 BÓNG 2607 MẮT BÓNG 2835 - KT 26 x 7 mm ...Xem thêm

 5. LED HẮT 4 BÓNG MẮT SMD ĐẾ SẮT 7 MÀU ( CỤM 4 ĐẾ SẮT )

  Giá cũ: 5.500₫

  Giá khuyến mại 3.500₫

  LED hắt 4 bóng smd đế sắt 7 màu 5050 Mắt bóng SMD : 5050 ...Xem thêm

 6. LED HẮT 4 BÓNG MẮT SMD - ĐẾ SẮT ( CỤM 4 ĐẾ SẮT )

  Giá cũ: 4.000₫

  Giá khuyến mại 2.600₫

  LED hắt 4 bóng smd đế sắt LED hắt 4 bóng smd đế sắt ...Xem thêm

 7. CỤM 4 BÓNG ĐẾ NHỰA ĐƠN SẮC

  Giá cũ: 4.300₫

  Giá khuyến mại 2.300₫

  Cụm 4 bóng đế nhựa đơn sắc các loại Cụm 4 bóng đế nhựa 5630 ...Xem thêm

 8. LED THANH 3 BÓNG 7 MÀU 5050

  Giá cũ: 4.300₫

  Giá khuyến mại 2.200₫

  LED HẮT 3 BÓNG 7 MÀU 5050 Moduleled hắt 7 màu 5050 MẮT...Xem thêm

 9. LED THANH 2 BÓNG 3609- MODULE LED HẮT

  Giá cũ: 2.000₫

  Giá khuyến mại 1.300₫

  LED THANH 2 BÓNG 3609 MẮT BÓNG 5730- KT 36 X9 mm LED...Xem thêm

 10. LED THANH 3 BÓNG 3609- SMD 5730

  Giá cũ: 1.600₫

  Giá khuyến mại 1.300₫

  LED HẮT CHỮ - LED THANH 3 BÓNG 3609 MẮT BÓNG 5730- KT...Xem thêm

 11. LED THANH 3 BÓNG 7512 MẮT 5054

  Giá cũ: 2.200₫

  Giá khuyến mại 1.400₫

  LED HẮT 3 BÓNG 7512 MẮT BÓNG 5054 LED HẮT 3 BÓNG 7512 MẮT BÓNG 5054...Xem thêm

 12. LED THANH 3 BÓNG 7512 MẮT 5730

  Giá cũ: 2.000₫

  Giá khuyến mại 1.180₫

  LED THANH 3 BÓNG 7512 MẮT 5730 - led module, led hắt chữ KÍCH THƯỚC :...Xem thêm