Bóng Led Module - led hắt chữ

LED HẮT HAY GỌI LÀ LED THANH 3 BÓNG,LED THANH  4 BÓNG , LED THANH 2 BÓNG HAY NHỮNG LOẠI 1 MÉT. DÙNG CHỦ YẾU HẮT SÁNG CHỮ NỔI, BIỂN BẠT, BIỂN QUẢNG CÁO MICA, ....

VỚI ĐỘ BỀN CAO VÀ ĐỘ SÁNG ĐẸP LED THANH HẮT DDUOCJ SỬ DỤNG RẤT NHIỀU TRANG TRÍ BIỂN QUẢNG CÁO, TRANG TRÍ TÒA NHÀ CHO HIỆU ỨNG ĐẸP MẮT VÀ ĐỘ SÁNG HOÀN MỸ.

LED HẮT CHỮ BAO GỒM NHIỀU LOẠI MẮT BÓNG NHƯ : LED THANH 3 BÓNG  5054,LED THANH 3 BÓNG  5050,LED THANH 3 BÓNG  7512,LED THA0NH 3 BÓNG  5730, LED THANH 3 BÓNG  5630, LED THANH 3 BÓNG  7020,LED THANH 3 BÓNG  3609, LED THANH 3 BÓNG  4512, LED HẮT 1METS,  TÙY THEO TÊN GỌI MẮT BÓNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA BÓNG 

 

Zalo
Hotline