LED LIỀN DÂY 5V

LED ĐƠN - LED LIỀN DÂY LÀ NHỮNG LED NHỎ 5MM DÙNG LÀM BIỂN QUẢNG CÁO LED NHỎ TẦM NHÌN THẤP CHO ÁNH SÁNG ĐỀU VÀ MỊN ĐẸP.

 

 

.

LED LIỀN DÂY 5V HHX MÀU ĐỎ

LED LIỀN DÂY 5V MÀU TRẮNG 

 1. LED LIỀN DÂY 5V MÀU XANH DƯƠNG

  Giá cũ: 450₫

  Giá khuyến mại 400₫

 2. LED LIỀN DÂY 5V MÀU XANH LÁ

  Giá cũ: 550₫

  Giá khuyến mại 400₫

 3. LED RỜI CHÂN 5MM MÀU TRẮNG

  Giá cũ: 330₫

  Giá khuyến mại 300₫

  LED RỜI CHÂN 5MM MÀU TRẮNG TÚI : 1000 BÓNG CHÂN LED BỀN...Xem thêm

 4. LED RỜI CHÂN 5MM MÀU XANH DƯƠNG

  Giá cũ: 330₫

  Giá khuyến mại 280₫

  LED RỜI CHÂN 5MM MÀU XANH DƯƠNG TÚI : 1000 BÓNG CHÂN LED...Xem thêm

 5. LED RỜI CHÂN 5MM MÀU XANH LÁ

  Giá cũ: 330₫

  Giá khuyến mại 280₫

  LED RỜI CHÂN 5MM MÀU XANH LÁ TÚI : 1000 BÓNG CHÂN LED...Xem thêm

 6. LED RỜI CHÂN 5MM MÀU VÀNG

  Giá cũ: 310₫

  Giá khuyến mại 250₫

  LED RỜI CHÂN 5MM MÀU VÀNG TÚI : 1000 BÓNG CHÂN LED BỀN...Xem thêm

 7. LED LIỀN DÂY 5V MÀU VÀNG

  Giá cũ: 550₫

  Giá khuyến mại 400₫

  LED LIỀN DÂY 5V màu vàng LED LIỀN DÂY 5V loại tốt...Xem thêm

 8. LED LIỀN DÂY 5V MÀU ĐỎ

  Giá cũ: 550₫

  Giá khuyến mại 400₫

  LED LIỀN DÂY 5V màu đỏ LED LIỀN DÂY 5V loại tốt LED...Xem thêm

 9. LED LIỀN DÂY 5V MÀU TRẮNG

  Giá cũ: 550₫

  Giá khuyến mại 400₫

  LED LIỀN DÂY 5V MÀU TRẮNG LED LIỀN DÂY 5V loại tốt LED...Xem thêm

 10. LED RỜI CHÂN 5MM MÀU ĐỎ

  Giá cũ: 330₫

  Giá khuyến mại 250₫

  LED RỜI CHÂN 5MM MÀU ĐỎ TÚI : 1000 BÓNG CHÂN LED BỀN...Xem thêm

 11. LED RỜI CHÂN SENZANG 5MM MÀU ĐỎ

  Giá cũ: 330₫

  Giá khuyến mại 250₫

  LED RỜI CHÂN SENZANG 5MM MÀU ĐỎ TÚI : 1000 BÓNG led rời...Xem thêm