LED BÚP TRỤ

 1. Bóng búp trụ 40W

  Giá cũ: 130.000₫

  Giá khuyến mại 110.000₫

  Mô tả về sản phẩm : Bóng led trụ 40w phù hợp chiếu sáng...Xem thêm

 2. Bóng búp trụ 30W

  Giá cũ: 100.000₫

  Giá khuyến mại 80.000₫

  Mô tả về sản phẩm : Bóng led trụ 30w phù hợp chiếu sáng...Xem thêm

 3. Bóng búp trụ 20W

  Giá cũ: 65.000₫

  Giá khuyến mại 55.000₫

  Mô tả về sản phẩm : Bóng led trụ 20w phù hợp chiếu sáng...Xem thêm

 4. Bóng búp trụ 15W

  Giá cũ: 55.000₫

  Giá khuyến mại 45.000₫

  Mô tả về sản phẩm : Bóng led trụ 15w phù hợp chiếu sáng...Xem thêm

 5. Bóng búp trụ 10W

  Giá cũ: 45.000₫

  Giá khuyến mại 35.000₫

  Mô tả về sản phẩm : Bóng led trụ 10w phù hợp chiếu sáng...Xem thêm

 6. Bóng búp trụ 5W

  Giá cũ: 30.000₫

  Giá khuyến mại 25.000₫

  Mô tả về sản phẩm : Bóng led trụ 5w phù hợp chiếu sáng...Xem thêm